REGULAMIN Szkoły Języków Obcych EUROPA na rok szkolny 2020 / 2021

regulamin
 1. W tym roku szkolnym oferujemy lekcje indywidualne lub maksymalnie dla dwóch osób.
 2. Dla bezpieczeństwa kursantów, zajęcia odbywają się w salach, gdzie odległość między uczniami oraz nauczycielem wynosi od 2 do 3 metrów. Sala oraz drzwi są odkażane po każdych zajęciach, a przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami to 30 minut, co pozwala unikać kontaktu z innymi uczniami na korytarzu.
 3. Zajęcia nie odbywają się w czasie ważnych świąt kościelnych i państwowych oraz w czasie ferii zimowych.
 4. W przypadku nie odbycia się lekcji z winy szkoły, szkoła jest zobowiązana przeprowadzić ją w innym terminie po uzgodnieniu z kursantem.
 5. Cennik zajęć indywidualnych (1-2 osób):
  60 minut 1 osoba 60 zł na osobę za godzinę
  60 minut 2 osoby 40 zł na osobę za godzinę
 6. Uczestnicy kursu ponoszą koszt zakupu podręczników wybranych przez lektora.
 7. Szkoła prowadzi ewidencję obecności uczniów na lekcjach oraz dziennik postępów uczniów w nauce. Lektorzy tej szkoły przeprowadzają testy sprawdzające po przerobieniu materiału z każdego kolejnego rozdziału podręcznika.
 8. Szkoła wystawia faktury, zaświadczenia o uczęszczaniu na kursy językowe oraz certyfikat ukończenia kursu wraz z oceną.
 9. Do dyrekcji szkoły pod numerem 605 447 467 (mgr filologii angielskiej Jolanta Oczko) można zgłaszać wszelkie problemy, które pojawią się w trakcie roku szkolnego, co pozwoli na ich rozwiązanie i poprawę funkcjonowania szkoły w przyszłości.