REGULAMIN Szkoły Języków Obcych EUROPA na rok szkolny 2018 / 2019

 1. Na rok szkolny 2018/2019 przewidziano 68 spotkań lekcyjnych, które będą się odbywały 2 razy w tygodniu lub 34 spotkania lekcyjne dla grup
  1 x w tygodniu.
 2. Oferujemy lekcje grupowe od minimum 5 do maksimum 8 osób lub proponujemy zajęcia indywidualne od 1 do 4 osób wg cennika.
 3. Zajęcia nie odbywają się w czasie ważnych świąt kościelnych i państwowych oraz w czasie ferii zimowych.
 4. Opłaty za kurs pobierane są z góry do 5 dnia każdego miesiąca w formie przelewu na konto bankowe szkoły:
  19 1050 1591 1000 0092 0064 0762
 5. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli uczestnik kursu nie jest obecny na zajęciach.
 6. Szkoła stosuje następujący system zniżek: 10% przy płatności z góry za rok oraz 5% dla drugiego członka rodziny. W przypadku dzieci komunijnych szkoła stosuje 40% zniżki na zajęcia w maju i czerwcu. Zniżki nie sumują się. Wszystkie zniżki obowiązują tylko przy terminowym opłacaniu kursu.
 7. Możliwa jest rezygnacja z nauki w szkole w systemie semestralnym – warunkiem jest złożenie rezygnacji na piśmie u lektora - najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru zajęć. W razie nie złożenia rezygnacji pisemnej, uczestnika kursów obowiązuje dalsze opłacanie zajęć.
 8. W przypadku nie odbycia się lekcji z winy szkoły, szkoła jest zobowiązana przeprowadzić ją w innym terminie po uzgodnieniu z grupą. Warunkiem jest odbycie przewidzianych 68 spotkań na rok szkolnym 2018/2019.
 9. Ceny dla zajęć grupowych (5-8 osób) 2 razy w tygodniu (68 spotkań w roku szk.):
  45 minut 1000 zł rocznie lub 900 zł wpłata za rok z góry lub 10 x 100 zł miesięcznie
  60 minut 1300 zł rocznie lub 1170 zł wpłata za rok z góry lub 10 x 130 zł miesięcznie
 10. Cennik dla zajęć grupowych (5-8 osób) 1 raz w tygodniu (34 spotkania w roku szk.):
  60 minut 750 zł rocznie lub 675 zł wpłata za rok z góry lub 10 x 75 zł miesięcznie
 11. Cennik zajęć indywidualnych (1-4 osób):
  60 minut 1 osoba 50 zł na osobę za godzinę
  60 minut 2 osoby 32 zł na osobę za godzinę
  60 minut 3 osoby 26 zł na osobę za godzinę
  60 minut 4 osoby 22 zł na osobę za godzinę
 12. Uczestnicy kursu ponoszą koszt zakupu lub kserowania podręczników wybranych przez lektora – w celu ułatwienia zakupu szkoła może sprowadzić podręczniki do każdego z jej oddziałów.
 13. Szkoła prowadzi ewidencję obecności uczniów na lekcjach oraz dziennik postępów uczniów w nauce. Lektorzy tej szkoły przeprowadzają testy sprawdzające po przerobieniu materiału z każdego kolejnego rozdziału podręcznika.
 14. Szkoła wystawia faktury, zaświadczenia o uczęszczaniu na kursy językowe oraz certyfikat ukończenia kursu wraz z oceną.
 15. Do dyrekcji szkoły pod numerem 605 447 467 (mgr filologii angielskiej Jolanta Oczko) można zgłaszać wszelkie problemy, które pojawią się w trakcie roku szkolnego, co pozwoli na ich rozwiązanie i poprawę funkcjonowania szkoły w przyszłości.